Ngày 3 tháng 10 năm 2022 tại Trường PT DTNT Tỉnh Đảng ủy các cơ quan tỉnh đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Bí thư Chi bộ Trường PT DTNT Tỉnh