• Đào Thị Minh Thư
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0947280576
  • Email:
   dtmthu.dtnt@bacgiang.edu.vn
 • Nguyễn Thị Anh
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0833450918
  • Email:
   ntanh.dtnt@bacgiang.edu.vn
 • Ngô Gia Tuệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0978873082
  • Email:
   ngtue.dtnt@bacgiang.edu.vn
 • Triệu Thị Khuyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0385946516
  • Email:
   ttkhuyen.dtnt@bacgiang.edu.vn
 • Vũ Thị Kim Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0912267356
  • Email:
   vtkloan.dtnt@bacgiang.edu.vn
 • Lê Thị Hằng Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0912020658
  • Email:
   lthnga.dtnt@bacgiang.edu.vn
 • Nguyễn Thị Loan
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0982682327
  • Email:
   nguyenloan8681@gmail.com
 • Trần Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0816847949
  • Email:
   tranthuhuong.lkt@gmail.com