• Đào Thị Minh Thư
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0947280576
  • Email:
   dtmthu.dtnt@bacgiang.edu.vn
 • Nguyễn Thị Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư Đoàn
  • Điện thoại:
   0982682327
  • Email:
   nguyenloan8681@gmail.com
 • Đường Thị Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0886179590
  • Email:
   dthien.dtnt@bacgiang.edu.vn
 • Nguyễn Thị Anh
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0833450918
  • Email:
   ntanh.dtnt@bacgiang.edu.vn
 • Nguyễn Thị Loan
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0982682327
  • Email:
   nguyenloan8681@gmail.com
 • Trần Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0816847949
  • Email:
   tranthuhuong.lkt@gmail.com