• Trần Quốc Lập
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0982256505
  • Email:
   tqlap.dtnt@bacgiang.edu.vn
 • Nguyễn Thị Thu Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0987732826
  • Email:
   ntthien.dtnt@bacgiang.edu.vn
 • Nguyễn Thị Thùy Dương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc Sĩ
  • Điện thoại:
   0944682666
  • Email:
   thuyduong3480@gmail.com
 • Nguyễn Ngọc Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0988107824
  • Email:
   nnha.dtnt@bacgiang.edu.vn
 • Hoàng Thị Minh Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0968559203
  • Email:
   htmt.dtnt@bacgiang.edu.vn
 • Đàm Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0353332420
  • Email:
   dthuong.dtnt@bacgiang.edu.vn
 • Trần Đăng Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0912917824
  • Email:
   tdphuong.dtnt@bacgiang.edu.vn
 • Phan Thị Diễm Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0914635086
  • Email:
   phanhang186@gmail.com