• Trần Đăng Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0912917824
  • Email:
   tdphuong.dtnt@bacgiang.edu.vn
 • Chu Thị Tú Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc Sĩ
  • Điện thoại:
   0983912559
  • Email:
   cttanh.dtnt@bacgiang.edu.vn
 • Triệu Thị Khuyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0385946516
  • Email:
   ttkhuyen.dtnt@bacgiang.edu.vn
 • Ngô Gia Tuệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0978873082
  • Email:
   ngtue.dtnt@bacgiang.edu.vn