• Chu Thị Tú Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc Sĩ
  • Điện thoại:
   0983912559
  • Email:
   cttanh.dtnt@bacgiang.edu.vn
 • Nguyễn Thị Thúy Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ Tịch Công Đoàn
  • Điện thoại:
   0984656869
  • Email:
   thuyhienbg@gmail.com
 • Nguyễn Thị Tư
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Công Đoàn
  • Điện thoại:
   0942390744
  • Email:
   nttu.dtnt@bacgiang.edu.vn
 • Nguyễn Thị Thu Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Công Đoàn:
  • Điện thoại:
   0987732826
  • Email:
   ntthien.dtnt@bacgiang.edu.vn
 • Nguyễn Thị Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Công Đoàn
  • Điện thoại:
   0833450918
  • Email:
   ntanh.dtnt@bacgiang.edu.vn
 • Ngô Thị Thu Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Công Đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0973594057
  • Email:
   thuhabg1990@gmail.com