• Trần Thị Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0977537684
  • Email:
   ttnhung.dtnt@bacgiang.edu.vn
 • Ngô Thị Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Điện thoại:
   0983300619
  • Email:
   thuhabg1990@gmail.com
 • Ngô Thị Kim Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Điện thoại:
   0976703675
  • Email:
   nkdung.dtnt@bacgiang.edu.vn
 • Nguyễn Đức Thức
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Điện thoại:
   0982128981
  • Email:
   ndthuc.dtnt@bacgiang.edu.vn
 • Nguyễn Anh Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Điện thoại:
   0912681667
  • Email:
   nadung.dtnt@bacgiang.edu.vn
 • Nguyễn Thị Khiêm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Điện thoại:
   0983300619
  • Email:
   ntkhiem.dtnt@bacgiang.edu.vn