• Trần Quốc Lập
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0982256505
  • Email:
   tqlap.dtnt@bacgiang.edu.vn
 • Thân Thị Ca
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0964634485
  • Email:
   ttca.dtnt@bacgiang.edu.vn
 • Nguyễn Hồng Phúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc Sĩ
  • Điện thoại:
   0913543541
  • Email:
   nhp@bacgiang.edu.vn
 • Đỗ Phi Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0912314016
  • Email:
   dpl@bacgiang.edu.vn
 • Nguyễn Thị Tiến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0978566277
  • Email:
   nttien.dtnt@bacgiang.edu.vn
 • Nguyễn Thị Thùy Dương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc Sĩ
  • Điện thoại:
   0944682666
  • Email:
   thuyduong3480@gmail.com
 • Nguyễn Ngọc Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0988107824
  • Email:
   nnha.dtnt@bacgiang.edu.vn
 • Hoàng Thị Minh Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0968559203
  • Email:
   htmt.dtnt@bacgiang.edu.vn
 • Lý Công Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0975269333
  • Email:
   lcminh.dtnt@bacgiang.edu.vn
 • Chu Thị Tú Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   12/09/1981
  • Email:
   cttanh.dtnt@bacgiang.edu.vn
 • Vũ Thảo Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0983461083
  • Email:
   vthuong.dtnt@bacgiang.edu.vn