• Nguyễn Danh Bắc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc Sĩ
  • Điện thoại:
   0912952653
 • Đỗ Phi Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0912314016
  • Email:
   dpl@bacgiang.edu.vn
 • Nguyễn Thị Tiến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0978566277
  • Email:
   nttien.dtnt@bacgiang.edu.vn